Släktmöte i Skällinge 2012

Släktnötet 2012 avhölls hos Tony Lindgren och Anna Karin Scheutz Lindgren i deras hem på Snödal
som ligger några kilometer utanför Skällinge. Vädret var vackert och solen sken på oss, så hela
släktmötet inklusive middagen kunde hållas ute.


Ordförande och vice ordförande
Vice ordförande Lars Scheutz och
ordförande Lasse Scheutz njuter ett glas inför middagen


Margareta
Ny medlem i styrelsen Margareta Scheutz


Kenneth med flera
Kenneth Berg, Halvard Scheutz, Hans-Åke Scheutz och längst bort Evy Scheutz


Sekreteraren och ordförande
Sekreterare Anna Carin Scheutz Lindgren och
ordförande Lasse Scheutz har något viktigt att dryfta


kassören Ull
Kassören Ulla Scheutz ser ut att trivas


Bo Hammarström
Bo Hammarström från Varberg kom till mötet


Lisbeth Hammarström
Liksom hans hustru Lisbeth


Veronique Scheutz
Veronique Scheutz bosatt i Dyltabruk hade också kommit till mötet


Hans-Åke Scheutz
Tillsammans med maken, ordinarie medlem av styrelsen, Hans-Åke Scheutz


Ino
Ino Olson, bosatt i Bräkne-Hoby tyckte att mötet var mycket trevligt


Christina Olson Scheutz
Liksom hans hustru Christina Olson Scheutz, nyvald ordinarie medlem i styrelsen


middag
Mötet avslutades med en mycket god middag.