Släktmöte på Kosta 2007


Kosta 1742

Släkten Scheutz har sitt möte vart femte år på Kosta glasbruk.


Minnesstenen

Mötet börjar med att släkten träffas vid minnesstenen
över Johan Christopher Scheutz 1762-1828.


Kransnedläggning

Vid varje kostamöte läggs en krans ned vid stennen. Denna gång är det
kusinerna Johanne Stenmarck, Viktor Lindgren och Christoffer Scheutz som gör det.


Släkt

Jan Scheutz, Lasse Scheutz, Charlotte Scheutz, Ulla Scheutz,
Anna Carin Scheutz Lindgren, Tony Lindgren, Åsa Scheutz och Kenneth Berg.


Mera släkt

Kenneth Berg, Lars Scheutz, Evy Scheutz, Anna Carin Scheutz Lindgren,
Tony Lindgren, Margareta Scheutz, Halvard Scheutz, Veronique Scheutz,
Viktor Lindgren, Johannes Stenmarck, Christoffer Scheutz. Med ryggen mot Hans-Åke Scheutz


På glasmuseet

Efter det sedvanliga årsmötet besökte släktingarna Glasmuseet på Kosta


Hyttsill

Dagen avslutades med hyttsill inne i hyttan.