FOTOALBUM
Fotografier och information mottages tacksamt

Bostad på Kosta
Glasblåsarmästare Carl Henrik Scheutz´
(f.1792) bostad på Kosta

Bruksägare (Boda)
Abdon Elof Ludwig Villehad
Scheutz f. 1849

Linus Scheutz f. 1854,
Carl Vilhelm Scheutz f. 1857
Sigrid Scheutz f. 1871,
Fanny Gleissner f. 1867
Nanny Olsson f. 1860,
Oliva Sjöborg f. 1851

Kyrkoherde
Johan Christoffer Scheutz f.1799

Lektor
Nils Johan Wilhelm Scheutz f. 1836

Instrumentmakare
Conrad Gottfrid Scheutz f. 1802

Bruksägare (Pukeberg)
Conrad Vilhelm Nyström f. 1828

Disponent
Fabian Wilhelm Nyström f. 1858

Uppfinnare
Per George Scheutz f. 1785

Bruksägare (Transjö)
Bernhard Aron Brauer f. 1846

Bruksägare
Robert Oskar Brauer f. 1821

Köpman
Axel Valfrid Kristoffer Scheutz (White) f. 1849

Bruksägare (Boda och Alsterbro)
Reinhold Viktor Scheutz f. 1822

Hovrättsnotarie
Otto Cyrus Scheutz f. 1862

Fyra generationer:
Theodor Scheutz f. 1818, Edvard Scheutz f. 1847
Axel Scheutz f. 1871, Axel Scheutz f. 1899

Fil.dr Thor Scheutz f. 1878
med sönerna Halvard f. 1907,
Svante f. 1908 och Gunnar f. 1912

Fyra generationer
Gunnar Scheutz f. 1912, Lasse Scheutz f. 1943 och
Åsa Scheutz f.1966 med sonen Thor f. 1999

Fyra generationer:
Gunnar Scheutz f. 1912, Anna Carin Scheutz Lindgren f. 1946 och
Cecilia Scheutz f. 1978 med dotter Luna f. 2000

Fyra generationer:
Gunnar Scheutz f. 1912, Christina Scheutz Stenmarck f. 1941 och
Jesper Scheutz f. 1965 med dotter Nathalie f. 1999

Gunnar Scheutz på sin nittioårsdag 31 mars 2002

Tillbaka till huvudsidan