SLÄKTFÖRENINGEN

Medlemsavgift 2012:
enskild medl. 300:-, familj 400:-

Bankgiro 5337-8972

Styrelsen för släktföreningen:
ordförande
vice ordf.
sekr.
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
revisor
revisor
revisor
valnämnd
valnämnd
valnämnd
Lasse G:son Scheutz, Sollentuna
Lars H:son Scheutz, Ytterby
Anna Carin Scheutz Lindgren, Skällinge
Ulla Scheutz, Sollentuna
Hans-Åke Scheutz, Dyltabruk
Christopher Scheutz, Sundsvall
Halvard Scheutz, Överum
Åsa Scheutz, Göteborg
Christina Scheutz Olsson, Bräkne-Hoby
Sverker Scheutz, Örsundsbro
Charlotte Scheutz, Sollentuna
Tony Lindgren, Skällinge
Åsa Scheutz, Göteborg
Viktor Lindgren, Varbergt
Johannes Stenmarck, Malmö

Släktboken:
Medlemmar av släkten Scheutz, sammanstäld av Halvard Scheutz, utgiven första gången 1980, finns fortfarande att köpa för 150:-. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad.

Nästa släktmöte skall enligt statuterna hållas varje år före maj månads utgång. Kom gärna med förslag både om tid och plats.

Tillbaka till huvudsidan